نخستین دوره آموزش یخ نوردی هیات کوهنوردی مازندران به مدت ۳ روزبا تدریس رضا زارعی در منطقه آبنیک برگزار گردید

افشین احمدی دبیر هیات کوهنوردی استان مازندران و سرپرست این دوره گفت :پیرو فراخوان کارگروه آموزش هیات کوهنوردی استان مبنی بر برگزاری دوره آموزش  یخ نوردی در منطقه آبنیک تهران با حضور رضا زارعی به عنوان مدرس دوره تعداد زیادی از کوهنوردان استان برای شرکت در این دوره اعلام آمادگی نمودند حتی کوهنوردانی از استانهای کردستان، اصفهان، یزد، فارس، خراسان رضوی، البرز و تهران نیز برای شرکت در این دوره اعلام آمادگی کردند که با توجه به محدودیت کلاس ثبت نام این همنوردان مقدور نبوده و از همه آنها عذرخواهی نمودیم.
در نتیجه این دوره با حضور ۸ کارآموز، یک کمک مربی و آقای رضا زارعی مدرس کلاس طی ۳ روز در منطقه آبنیک بصورت اردویی برگزار گردید.
سرفصل های تدریس شده در این دوره عبارت بودند از:
آشنایی و کار با کرامپون و تبر یخ، صعود و فرود مسیرهای یخی، تراورس مسیرهای یخی، صعود قرقره، صعود سرطناب، صعود کرده ای، اصول کارگاه زدن، برقراری کارگاه با پیچ یخ، صعود با تک تبر و صعود مسیر یخی بدون تبر که طی برگزاری دوره توسط مربی توانمند ارائه گردید.   .