برنامه ی مشترک گروه های کوهنوردی استان قزوین به جهت پاکسازی و درختکاری در منطقه کهنه باغستان در تاریخ ۹۲/۱/۱۶(جمعه) اجرا میشود.

زمان: جمعه ۹۲/۱/۱۶  ساعت ۸:۳۰ صبح

محل حرکت: جاده بهرام آباد ابتدای کهنه باغستان