کار گروه صعودهای ورزشی استان خراسان رضوی اولین کلاس تخصصی سنگنوردی رشته سرعت را بصورت مشترک آقایان و بانوان برگزار نمود. این دوره، طبق زمان بندی و جدول شش ماه  اول سال ۱۳۹۲ در نیشابور در تاریخ جمعه یکم شهریور ۹۲ از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۸:۳۰ بعداز ظهر برگزار گردید.

تعداد ۲۶ نفر آقا و ۹ نفر خانم مجموعه ۳۵ نفر در این دوره از شهرستانهای مختلف استان خراسان رضوی اعم از مشهد، نیشابور، درگز، سبزوار، قوچان حضور داشتند.

سرپرست دوره: محمد خورشیدی مسئول کار گروه

مدرسین آقای حمید رضا توزنده جانی و سرکار خانم دکتر سمانه حسینی بودند.

مباحثی اعم از تشریح رشته سرعت درسنگنوردی، کار عملی کل اعضاء شرکت کننده، تشریح قوانین مسابقات، آموزشهای روحی و روانی قبل از و حین مسابقه، آسیب شناسی پزشکی مرتبط با این رشته و اصول و قواعد طرح و برنامه ریزی تمرین در این دوره تدریس گردید.