تحاديه جهاني دوچرخه سواري (UCI) پس از تلاش مسئولان فدراسيون دوچرخه سواري کشورمان و هيئت دوچرخه سواري استان کردستان با ثبت رسمي اولين مسابقه بين المللي کوهستان با نام “جام کوهستان آبيدر” موافقت کرد.
به گزارش سرويس ورزشي خبرگزاري آريا، پس از مذاکرات فدراسيون دوچرخه سواري کشورمان و هيئت دوچرخه سواري استان کردستان با اتحاديه جهاني دوچرخه سواري، مقرر شد اولين مسابقه بين المللي دوچرخه سواري کوهستان با نام” جام کوهستان آبيدر ” به نام ايران ثبت شود.
براين اساس اولين مرحله اين مسابقه در دو ماده دانهيل و کراس کانتري درتاريخ ۵ الي ۶ مهرماه سال آينده در کلاس ۳ به ميزباني استان کردستان برگزار مي شود.

منبع: خبرگزاري آريا